Copolymer Coatings Consisting Of 2-Methacryloyloxyethyl Phosphorylcholine And 3-Methacryloxypropyl Trimethoxysilane Via ATRP To Improve Cellulose Biocompatibility.

2018-03-07Author:adminpraise:0